Ons doel

De Stichting Humanitaire Hulp Gambia-België f.v. is de Belgische partner van de Stichting Humaniaire Hulp Gambia in Nederland. De Nederlandse stichting is al meer dan twintig jaar actief in het verstrekken van hulp in Gambia, meer bepaald vindt de sponsoring plaats op educatief vlak voor twee scholen – in Bakadaji en Nafugan – en op medisch vlak voor een Health Centre in Somita en het recent geopend St Vitus Health Centre in Bakadaji. Wij zijn een 4de pijler organisatie die zich op een totaal vrijwillige basis inzet voor onze projecten.

In Gambia hebben we hulp van de plaatselijke Stichting – Foundation Humanitarian Aid Gambia – erkend als officiële NGO is in Gambia.

Wij zijn al een aantal jaren sponsors van de Nederlandse Stichting en hebben al verschillende bezoeken gebracht aan de schoolprojecten.

Gambia is een van de kleinste landen in Afrika en telt ongeveer 1,6 miljoen inwoners. Het land is gelegen rond de Gambia stroom en meet van de westkust tot het binnenland in het oosten ongeveer 380 km en van noord tot zuid ongeveer 50 km. Behalve aan de kust is het totaal omsloten door Senegal. Gambia heeft geen natuurlijke rijkdommen en de meeste mensen moeten dagelijks scharrelen om te overleven. Niet alle kinderen kunnen naar school gaan.