Wie zijn wij ?

Het dagelijks bestuur van de Stichting Humanitaire Hulp Gambia-België f.v. bestaat uit:
– Patricia Jane Arn-Greenwood, voorzitter
– Maurice Deno, penningmeester
– Fernand Arn, secretaris

In 2002 gingen Pat, Fernand en enekel vrienden reeds naar Gambia om de schoolprojecten van SHHG te bezoeken. In 2006 gingen Pat, Maurice samen met andere vrienden naar Gambia en hebben de projekten nogmaals bezocht en bevoorraad met allerlei schoolgerief. In november 2008 zijn ze ook alle projecten van de beide Stichtingen gaan bezoeken en om een specifiek project uitgezocht om zich voor in te zetten.